पेज_बॅनर

750ml दारूच्या बाटल्यांचे विविध प्रकार काय आहेत?

अनेक आहेतविविध प्रकारच्या 750ml दारूच्या बाटल्या, परंतु येथे काही सर्वात सामान्य आहेत:
1.बोर्बन बाटली: ही एक लहान आणि साठा असलेली बाटली आहे, ज्याचा खांदा रुंद आणि अरुंद पाया आहे.हे सामान्यत: व्हिस्कीसाठी वापरले जाते, विशेषतः बोर्बन.

बाटल्या १

2.ब्रँडी बाटली: ही एक उंच, सडपातळ बाटली आहे ज्याचा तळाशी गोलाकार आणि अरुंद मान आहे.हे सामान्यतः ब्रँडी आणि कॉग्नाकसाठी वापरले जाते.

बाटल्या २

3.Gin बाटली: ही बाटली उंच आणि दंडगोलाकार असते, बहुतेकदा पायाजवळ थोडासा फुगवटा असतो.हे सामान्यतः जिनसाठी वापरले जाते.

बाटल्या ३

4.रम बाटली: ही बाटली ब्रँडीच्या बाटलीसारखीच आहे, परंतु अधिक स्पष्ट खांद्यावर आहे.हे सामान्यतः रमसाठी वापरले जाते.

बाटल्या ४

5. टकीला बाटली: ही बाटली लहान आणि स्क्वॅट आहे, बहुतेक वेळा एक अद्वितीय आकार आणि गुंतागुंतीची सजावट असते.हे सामान्यतः टकीला साठी वापरले जाते.

बाटल्या ५

6.Vodka बाटली: ही बाटली उंच आणि दंडगोलाकार असते, बहुतेक वेळा साधी रचना आणि साधे लेबल असते.हे सामान्यतः वोडकासाठी वापरले जाते.

बाटल्या6

7.व्हिस्कीची बाटली: ही बाटली बोरबॉनच्या बाटलीसारखीच आहे, परंतु तिचे स्वरूप अधिक परिष्कृत असू शकते.हे सामान्यतः बोरबॉन व्यतिरिक्त व्हिस्कीसाठी वापरले जाते.

बाटल्या7

लक्षात घ्या की ही सामान्य मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत आणि दारूच्या बाटल्यांच्या आकारात आणि डिझाइनमध्ये समान श्रेणीमध्ये देखील लक्षणीय फरक असू शकतो.


पोस्ट वेळ: एप्रिल-१३-२०२३